La importància de la seguretat passiva contra incendis

La importància de la seguretat passiva contra incendis

La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Diferents normatives com són la CPI-96 RD: 2267-2004, obliguen a protegir les estructures en els establiments industrials.

Hi ha diferents mètodes per aconseguir la protecció passiva d’estructures, depenent de l’objectiu a protegir:

 • Protecció d’estructures
 • Segellat de penetracions
 • Compartimentació
 • Emissió d’aigua per mitjà d’aspersors

 

Protecció d’estructures

Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i / o fusta d’una construcció contra el foc.

Els perfils metàl·lics tan utilitzats en la construcció d’estructures portants, tenen l’inconvenient de la disminució de la seva resistència mecànica, a causa de la rapidesa amb què incrementen la seva temperatura quan estan en contacte amb un focus de calor. Per evitar aquesta pèrdua d’estabilitat, han de protegir-se amb algun dels diferents sistemes homologats existents al mercat, com ara pintures intumescents, morters i panells de silicat, etc. No obstant això per triar la solució adequada, cal conèixer quins factors i com influeixen, i es comporten davant l’acció de foc.

Segellat de penetracions

En cas d’incendi, i mitjançant l’ús de materials especialment concebuts per a això, com poden ser pintures, maons, collarins, coixinets intumescents, reixetes de ventilació, s’aconsegueix frenar la propagació de foc, a través dels conductes que travessen els murs del recinte a protegir.

En l’actualitat, pràcticament tots els edificis tenen nombroses instal·lacions travessant diversos sectors i elements de compartimentació, especialment en edificis intel·ligents i plantes de fabricació, i com no en edificis d’habitatges i superfícies comercials, etc., on hi ha buits que donen pas a les diverses instal·lacions i que comprometen seriosament la compartimentació de les diferents zones, que a més afavoreixen la propagació de foc, fums i gasos en cas d’incendi. En conseqüència s’ha de preveure el segellat estanc d’aquests buits amb els materials especialment adequats per a això.

Compartimentació

Els elements de sectorització i compartimentació, com ara envans, murs, mampares, etc., Resistents a el foc (RF), impedeixen la propagació d’un incendi a altres zones o sectors.

A Segur-Mon treballem amb els més avançats sistemes de detecció i extinció d’incendis.

Tan important és detectar l’incendi abans de que es produeixi com extinguir-lo amb la major brevetat en el cas que es produeixi. Per això, a Segur-Mon ens ocupem d’escollir els millor sistemes segons les seves necessitats per prevenir i extinguir els incendis sempre garantint la màxima seguretat de les persones i dels edificis.

El sistemes contra-incendi actuals els dividim entre:

 • Sistemes de seguretat passiva, com portes i persianes especials.
 • Sistemes de detecció, com detecció de gasos o monòxid de carbó.
 • Sistemes d’extinció, com extintors de pols seca, sistemes automàtics d’extinció per aigua o per escuma, sistemes d’evacuació de fums, alarmes connectades amb els serveis de bombers.

Podeu consultar la nostra pàgina web per a més detalls o bé contactar directament amb nosaltres per tal de fer-vos una proposta a mida de les vostres necessitats.

Videovigilància i RGPD. Puc utilitzar-la a la meva empresa?

Videovigilància i RGPD. Puc utilitzar-la a la meva empresa?

Passats uns mesos de la implantació del nou reglament de protecció de dades europeu, volem analitzar com impacta el règim legal aplicable a la videovigilància.

Cal el consentiment de les persones que les seves imatges són captades mitjançant sistemes de videovigilància?

Des del punt de vista de la Protecció de dades, qualsevol organització que utilitzi videocàmeres de vigilància, necessita una base legítima (a triar entre sis: consentiment, contracte, obligació legal, interès vital, interès públic, interès legítim del responsable).

El RGPD, el Reglament Europeu de Protecció de Dades deixa triar entre qualsevol de les sis opcions sense preferir-ne cap sobre les altres. Doncs bé, “a la vista” de les finalitats que les càmeres de vídeo persegueixen, el consentiment gairebé mai serà la base legítima més apropiada.

 

Tipologia de càmeres i base legítima

– Càmeres públiques.

Les càmeres que vigilen la via i espais públics només poden ser operades per les Forces i Cossos de Seguretat.

Base legítima: interès públic.

– Càmeres privades legalment obligatòries.

En el cas dels bancs i les joieries, per exemple, la base legítima del tractament de les imatges captades mitjançant càmeres de vídeo serà l'”obligació legal”. A aquests la llei sí que els obliga a tenir instal·lades càmeres de videvigilància.

Base legítima: obligació legal.

– Càmeres privades “voluntàries”.

En la resta dels casos (supermercats, botigues de roba, per exemple) la normativa diu que cada cas comença i acaba en “només cal informar, no cal demanar el consentiment”.

Sí, però el RGPD imposa la nova obligació de transparència i cal informar de moltes coses… entre elles.. quin és la seva base legítima de tractament? D’acord amb la nova obligació de transparència de l’RGPD, cal informar d’aquesta base als interessats. Encara que sigui en la “segona capa” d’informació. La segona capa d’informació és el paperet que cal tenir preparat amb “la resta” d’informació obligatòria que “no cap” en els famosos cartellets grocs.

 

Què passa amb les videocàmeres de control laboral?

En aquest cas, encara no hi ha una llei que habiliti l’ús de videovigilància: només es regula en la Instrucció 1/2006 (que no és més que això, una instrucció).

El seu ús sí que es recull en el Projecte de nova LOPD espanyola, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (la LOPDGDD). En qualsevol cas, recordem que si no hi ha obligació legal al tractament de dades personals, hem de buscar una base legítima de tractament.

Només pot justificar-se la videovigilància “per contracte”, és a dir, incloure una clàusula de submissió a videovigilància en el contracte laboral, en el cas de treballadors la prestació laboral o sector d’activitat directament ho exigeixi.

Per exemple:

 • Treballadors en un centre de control d’infraestructures crítiques.
 • Treballadors en llocs d’alta seguretat.

 

¿Interès públic, interès vital o Interès legítim?

 

En concret, els següents interessos legítims:

 • Seguretat de les persones i actius en el si de les instal·lacions.
 • Control de el degut compliment per part dels treballadors de la seva prestació laboral, i de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 

Llavors es poden col·locar videocàmeres a qualsevol ubicació de les nostres instal·lacions?

No. Els sistemes de videovigilància, per definició, afecten drets fonamentals (com el de privacitat) de les persones sotmeses i la seva instal·lació i utilització han de tenir-los molt en compte.

Posant dos exemples extrems: una càmera (visible) situada en un menjador, o una càmera (oculta) en un servei públic, poden ser o no admissibles, depenent de les circumstàncies concretes de cada cas.

En l’àmbit del control laboral, la jurisprudència i resolucions de l’AEPD han anat concretant determinats llocs localitzats en el “lloc de treball” en què preval el dret a la intimitat dels treballadors. En aquests llocs no es poden instal·lar càmeres de vídeo. Dependències dedicades a menjador, lavabos, vestuaris, dutxes, taquilles. En conseqüència, en aquests llocs no seria admissible en general la ubicació permanent de càmeres (cosa diferent seria la ubicació fins i tot oculta d’una càmera, davant sospites fundades que així es podrà enxampar amb les mans a la massa a un treballador concret).

 • Àrees de descans dels treballadors.
 • A sota de la taula dels treballadors.
 • Llocs on es reuneixin els representants dels treballadors.

 

Com és el termini de retenció d’imatges? Què cal fer a terme d’aquest termini?

La nova LOPD regula expressament, per primera vegada:

 1. Que les imatges han de conservar-se només durant 30 dies (excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes il·lícits o delictes).
 2. No és aplicable a aquests tractaments l’obligació de “bloqueig”, és a dir, transcorreguts aquests 30 dies han de ser directament suprimides o esborrades.

És a dir, la nova LOPD “legalitza” la pràctica que és habitual avui en general de les empreses, de gravar en bucle sobre el mateix suport durant períodes de 30 dies, esborrant les imatges més antigues a mesura que es tornen a gravar noves imatges.

 

L’expertesa de Segur-Mon és tenir cura de la teva empresa a tots els seus efectes i si és necessari posar càmeres dissuasòries de possibles delictes o bé de control d’accés per als treballadors, podem ajudar-te. Consulta els nostres tècnics sense compromís.

A què obliga la normativa de control horari dels treballadors a les empreses?

A què obliga la normativa de control horari dels treballadors a les empreses?

Amb l’entrada en vigor, el passat mes de març, del decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses estan obligades a tenir un estricte control del registre d’entrades i sortides dels seus treballadors.

D’entre l’obligatorietat que crea aquesta llei a les empreses està la garantia de que porten un registre diari de les jornades on s’incloura l’horari exacte de inici i finalització de la jornada de feina de cada una de les persones que treballen per l’empresa, sense que això signifiqui un perjudici en la flexibilitat horaria que s’estableixi.

Així que, amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, totes les empreses han de disposar i de implementar la forma en que controlar aquest horari dels seus treballadors.

A més de portar aquest resgistre i control, les empreses també estan obligades a tenir guardada aquesta relació dels horaris d’entrada i sortida durant els següents 4 anys, subjectes a qualsevol inspecció per part de Treball.

A Segurmon som molt conscients del difícil maneig de garantir el registre diari de les jornades de treball dels treballadors, sobretot per la petita empresa. Per aquest motiu posem a la disposició dels nostres clients diferents sistemes de control horari.

Sistemes de control horari basats en el núvol

Oferim softwares de gestió de control horari que estan basats en disposar de l’accessibilitat de les dades al núvol. És una forma còmoda, flexible i de facil adaptació pels empresaris, pero sobretot pels treballadors.

Aquest sistema és un dels més econòmics per les empreses ja que no han d’adquirir cap llicència, sinó que només han de pagar una tarifa mensual o anual per poder fer ús d’aquest software. A Segurmon els hi facilitem passar d’un model de “compra” de software a un model de “lloguer” d’aquest, fet que evitar haver de realitzar elevades inversions.

L’aplicació del sistema de control horari basat en el núvol s’adapta a les noves necessitats de l’empresa a mesura que van sorgint, amb l’opció de contractar noves funcionalitats i adquirir nous recursos. Això també permet que es pugui accedir a l’aplicació des de qualsevol part del món, fet que resulta especialment útil en el cas dels empleats que han de viatjar per temes de feina.

Un sistema disponible les 24 hores del dia

Una de les avantatges més agraides per l’empresa és que en trobar-se al núvol, el negoci pot accedir al software durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, gràcies al fet que l’aplicació es troba allotjada en centres de dades que garanteixen una altíssima fiabilitat.

En definitiva, a Segurmon oferim aquest fàcil sistema per a l’empresari, que l’ajuda i l’agilitza la feina diària d’altes i baixes dels treballadors, la detecció de l’absentisme, la instal·lació i configuració dels registres i té la possibilitat de treballar sense connexió. Aquests són alguns dels avantatges que ofereix aquest sistema de control horari.

Si vols tenir més informació sobre el sistema de control horari al núvol sol·licita’ns informació  sense cap compromís o truca a les nostres oficines.

Coneixes com funciona el sistema de seguretat per boira?

Coneixes com funciona el sistema de seguretat per boira?

Doncs has de saber que es tracta d’un dels sistemes de seguretat més avançats del mercat, amb una metodologia ben simple.

Ja saps que a Segurmon un dels nostres principals objectius és vetllar per a què el teu negoci i la teva llar sempre estiguin protegits. I justament per aquest motiu defensem la idea de que no hi ha millor solució que la prevenció. Som de l’opinió que implantar sistemes anti-furt és una de les opcions ideals per prevenir i persuadir els lladres de les seves intencions.

I en aquesta mateixa línea et volem informar d’un dels sistemes que disposem més avançats del mercat, ideals per persuadir els “cacos” de realitzar furts en botigues, magatzems o fins i tot a la teva llar.

Es tracta del sistema de seguretat per boira, que incorpora un funcionament ben senzill. Funciona a través de sensors, que actuen just en el moment en el que detecta el lladre, s’acciona i propaga la boira: una barreja d’aigua i glicol de propilè que s’evapora transformant-se en boira “seca”. Aquesta condensació és totalment inofensiva i inoqua, però actua de tal manera que, en només uns segons, la visibilitat és totalment nul·la.

Sistemes de seguretat per boira: ideal per persuadir en establiments

A Segurmon treballem concretament amb el Fluid de Boira Extra Protect. La seva instal·lació es realitza a través d’uns canons que, segons les necessitats o circumstàncies de l’indret on s’ha d’instal·lar, poden estar completament ocults, o exhibir-se, deixant-los a la vista, i així enviar un missatge molt clar i persuasiu als lladres.

Conèixer i analitzar bé el lloc on cal instal·lar-lo és rellevant, perquè que cada indret ja sigui un magatzem, una botiga o qualsevol altre tipus d’espai, disposa d’unes  característiques a protegir determinades. És important saber exactament quin seria el sistema més adients a instal·lar, per d’aquesta forma garantir la màxima seguretat.

Segurmon treballa amb tots els sistemes anti-furt disponibles al mercat, però sempre recomanem els que millor s’adaptin a les necessitats de seguretat del seu negoci o empresa i al seu pressupost.

I d’entre els sistemes anti-furt més avançats, en destaquem la boira de seguretat com un dels sistemes antirobatori ideals. És una solució perfecta per comerços i també per vivendes de grans dimensions.

 

Com funciona el sistema de seguretat per boira?

 • Impedeix la visibilitat
  Gràcies a la boira que expulsa els canons fa que en pocs segons la visibilitat en el lloc on es vol robar sigui realment nul·la.
 • Persuadeix el lladre en segons
  La boira es fa tant densa que en uns moments atordeix l’intrús i evita la seva actuació.
 • Sistema persuasiu i inofensiu
  La boira que s’activa és totalment inofensiva tant per les persones com pels animals, sense causar cap reacció o alteració respiratòria. Tampoc afecta ni mobles de la llar o botigues, ni roba.
 • S’activa amb canons
  Aquest sistema s’activa després d’un avís d’alarma i davant la detecció d’un intrús.
 • Duració d’una hora
  Un cop s’ha accionat, la duració de la boira pot arribar a tenir una duració d’una hora a l’habitatge o establiment.
 • Ideal per la llar o negoci
  És un sistema molt útil per adaptar-se a qualsevol indret

En definitiva a Segurmon oferim aquest fàcil sistema per a l’empresari o particular, que t’ajuda a la prevenció de robatoris en el teu negoci o llar.

Si vols tenir més informació sobre el sistema de seguretat per boira sol·licita’ns informació  sense cap compromís o truca a les nostres oficines.

Arriben les vacances de Nadal, està casa teva o el teu negoci realment protegit?

Arriben les vacances de Nadal, està casa teva o el teu negoci realment protegit?

Acabem de passar les vacances d’estiu i han estat molts els que han pres precaucions durant aquesta època estival per tal de no patir cap furt o robatori. I ara que s’acosta un altre període vacacional, hem de continuar en alerta per tal de no tenir cap ensurt ni a la nostra llar, ni al nostre negoci.

Les vacances de Nadal també són unes dates assenyalades, no tan sols per les famílies sinó també pels lladres.

D’una banda hem d’estar alerta en protegir la nostra llar si durant aquests dies passem les diades més destacades fora de casa o si passem llargues estones reunits a casa d’amics i familiars. El fet de que el dia tingui menys hores de sol propicia l’entrada de lladres.

D’altra banda, als establiments, negocis i magatzems són dies de moltes vendes, de regals, de sortida de productes i un moment propici que aprofiten cleptòmans, carteristes i rapinyaires  per realitzar les seves malifetes. Cal esmentar que aquesta és una de les èpoques de major quantitat de furts i robatoris de l’any.

Consells de seguretat per seguir durant aquestes vacances

Durant les festes nadalenques els cossos de seguretat, tant mossos d’esquadra, com Policia Nacional o Guardia Civil, acostumen a publicar per la ciutadania un decàleg de consells i bones pràctiques per gaudir d’unes vacances de Nadal segures.

Recollim algunes de les seves recomanacions. Aquestes són les més destacades:

 • Per a la llar
  1. Tanca bé les portes i finestres del teu domicili si has d’estar fora alguns dies i no difonguis a les xarxes socials els teus plans de vacances.
  2. Recorda no deixar senyals de que casa teva estarà deshabitada durant uns dies. Existeixen temporalitzadors de llums que es poden activar només a les hores que tu consideris.
  3. Amb els llums de Nadal, intenta no treure cables a través de finestres. D’una banda les llums criden l’atenció i d’altra provoquen que les finestres quedin obertes.
  4. Si a casa teva tens costum de ficar els regals sota l’arbre, tingues la precaució de no deixar-los a la vista des de les finestres. Això també pot comportar cridar l’atenció i l’interès dels lladres.
 • Per establiments, comerços o magatzems
  1. Per tenir un comerç segur, reforça durant aquests dies de més afluència de gent comprant, la seguretat del teu establiment.
  2. No acumulis diners a la caixa enregistradora. Tingues la precaució d’anar guardant-la i fer ingressos al banc.
  3. Examina les vies d’accés al teu establiment o magatzem i preveu que no sigui una via lliure pels lladres en cas de fugida.
  4. Instal·la xips de seguretat a la majoria dels teus productes.
  5. Habilita un lloc adequat, segur i privat, en cas de que hagis de comprovar o registrar la bossa d’algun client en cas de sospita.

A banda d’aquests consells de prevenció, els sistemes de persuasió són igualment efectius. I a Segurmon portem més de 30 anys treballant en el sector de la seguretat. Per aquest  motiu has de saber que disposem de:

 • Control d’accessos i presència. Són sistemes que permeten controlar o restringir l’accés a les instal·lacions de la seva empresa o a algunes zones determinades. Al mateix temps el sistema ofereix dades, sempre actualitzades, del tràfic de persones o vehicles i permet recopilar-les de forma totalment automatitzada.
 • Sistemes anti-furt. Treballem amb tots els sistemes anti-furt disponibles al mercat, però sempre recomanem els que millor s’adapten a les necessitats de seguretat del teu negoci o empresa i al teu pressupost.
 • Vídeos-porters. Són el primer element de seguretat d’una vivenda o negoci, ja que permet detectar qui vol accedir a casa nostra. Actualment, els vídeo-porters són capaços d’oferir molta informació i ajuden a incrementar la seguretat de la teva llar o de les teves instal·lacions.
 • Vídeo-vigilància. Incorporar un sistema de càmeres de video-vigilància a les teves instal·lacions, ja sigui la llar o negoci, que informin en tot moment del que està passant i qui està accedint a les nostres zones, és un dels majors elements de seguretat a instal·lar.
 • Alarmes. A Segurmon hem desenvolupat sempre projectes a mida de les necessitats dels nostres clients. Cada habitatge, cada empresa o cada instal·lació té unes característiques diferents i per això les solucions estàndard no poden oferir la millor seguretat.

Per a Segurmon la teva seguretat és el més important i fa més de 20 anys que la garantim tant a empreses com a particulars. Ho hem aconseguit sempre desenvolupant projectes a mida de les necessitats dels nostres clients, perquè els projectes que presentem sempre són personalitzats.

Tingues la teva llar o el teu negoci protegit i si tens qualsevol consulta no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.