La importància de la seguretat passiva contra incendis

La importància de la seguretat passiva contra incendis

La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Diferents normatives com són la CPI-96 RD: 2267-2004, obliguen a protegir les estructures en els establiments industrials.

Hi ha diferents mètodes per aconseguir la protecció passiva d’estructures, depenent de l’objectiu a protegir:

 • Protecció d’estructures
 • Segellat de penetracions
 • Compartimentació
 • Emissió d’aigua per mitjà d’aspersors

 

Protecció d’estructures

Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i / o fusta d’una construcció contra el foc.

Els perfils metàl·lics tan utilitzats en la construcció d’estructures portants, tenen l’inconvenient de la disminució de la seva resistència mecànica, a causa de la rapidesa amb què incrementen la seva temperatura quan estan en contacte amb un focus de calor. Per evitar aquesta pèrdua d’estabilitat, han de protegir-se amb algun dels diferents sistemes homologats existents al mercat, com ara pintures intumescents, morters i panells de silicat, etc. No obstant això per triar la solució adequada, cal conèixer quins factors i com influeixen, i es comporten davant l’acció de foc.

Segellat de penetracions

En cas d’incendi, i mitjançant l’ús de materials especialment concebuts per a això, com poden ser pintures, maons, collarins, coixinets intumescents, reixetes de ventilació, s’aconsegueix frenar la propagació de foc, a través dels conductes que travessen els murs del recinte a protegir.

En l’actualitat, pràcticament tots els edificis tenen nombroses instal·lacions travessant diversos sectors i elements de compartimentació, especialment en edificis intel·ligents i plantes de fabricació, i com no en edificis d’habitatges i superfícies comercials, etc., on hi ha buits que donen pas a les diverses instal·lacions i que comprometen seriosament la compartimentació de les diferents zones, que a més afavoreixen la propagació de foc, fums i gasos en cas d’incendi. En conseqüència s’ha de preveure el segellat estanc d’aquests buits amb els materials especialment adequats per a això.

Compartimentació

Els elements de sectorització i compartimentació, com ara envans, murs, mampares, etc., Resistents a el foc (RF), impedeixen la propagació d’un incendi a altres zones o sectors.

A Segur-Mon treballem amb els més avançats sistemes de detecció i extinció d’incendis.

Tan important és detectar l’incendi abans de que es produeixi com extinguir-lo amb la major brevetat en el cas que es produeixi. Per això, a Segur-Mon ens ocupem d’escollir els millor sistemes segons les seves necessitats per prevenir i extinguir els incendis sempre garantint la màxima seguretat de les persones i dels edificis.

El sistemes contra-incendi actuals els dividim entre:

 • Sistemes de seguretat passiva, com portes i persianes especials.
 • Sistemes de detecció, com detecció de gasos o monòxid de carbó.
 • Sistemes d’extinció, com extintors de pols seca, sistemes automàtics d’extinció per aigua o per escuma, sistemes d’evacuació de fums, alarmes connectades amb els serveis de bombers.

Podeu consultar la nostra pàgina web per a més detalls o bé contactar directament amb nosaltres per tal de fer-vos una proposta a mida de les vostres necessitats.

Videovigilància i RGPD. Puc utilitzar-la a la meva empresa?

Videovigilància i RGPD. Puc utilitzar-la a la meva empresa?

Passats uns mesos de la implantació del nou reglament de protecció de dades europeu, volem analitzar com impacta el règim legal aplicable a la videovigilància.

Cal el consentiment de les persones que les seves imatges són captades mitjançant sistemes de videovigilància?

Des del punt de vista de la Protecció de dades, qualsevol organització que utilitzi videocàmeres de vigilància, necessita una base legítima (a triar entre sis: consentiment, contracte, obligació legal, interès vital, interès públic, interès legítim del responsable).

El RGPD, el Reglament Europeu de Protecció de Dades deixa triar entre qualsevol de les sis opcions sense preferir-ne cap sobre les altres. Doncs bé, “a la vista” de les finalitats que les càmeres de vídeo persegueixen, el consentiment gairebé mai serà la base legítima més apropiada.

 

Tipologia de càmeres i base legítima

– Càmeres públiques.

Les càmeres que vigilen la via i espais públics només poden ser operades per les Forces i Cossos de Seguretat.

Base legítima: interès públic.

– Càmeres privades legalment obligatòries.

En el cas dels bancs i les joieries, per exemple, la base legítima del tractament de les imatges captades mitjançant càmeres de vídeo serà l'”obligació legal”. A aquests la llei sí que els obliga a tenir instal·lades càmeres de videvigilància.

Base legítima: obligació legal.

– Càmeres privades “voluntàries”.

En la resta dels casos (supermercats, botigues de roba, per exemple) la normativa diu que cada cas comença i acaba en “només cal informar, no cal demanar el consentiment”.

Sí, però el RGPD imposa la nova obligació de transparència i cal informar de moltes coses… entre elles.. quin és la seva base legítima de tractament? D’acord amb la nova obligació de transparència de l’RGPD, cal informar d’aquesta base als interessats. Encara que sigui en la “segona capa” d’informació. La segona capa d’informació és el paperet que cal tenir preparat amb “la resta” d’informació obligatòria que “no cap” en els famosos cartellets grocs.

 

Què passa amb les videocàmeres de control laboral?

En aquest cas, encara no hi ha una llei que habiliti l’ús de videovigilància: només es regula en la Instrucció 1/2006 (que no és més que això, una instrucció).

El seu ús sí que es recull en el Projecte de nova LOPD espanyola, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (la LOPDGDD). En qualsevol cas, recordem que si no hi ha obligació legal al tractament de dades personals, hem de buscar una base legítima de tractament.

Només pot justificar-se la videovigilància “per contracte”, és a dir, incloure una clàusula de submissió a videovigilància en el contracte laboral, en el cas de treballadors la prestació laboral o sector d’activitat directament ho exigeixi.

Per exemple:

 • Treballadors en un centre de control d’infraestructures crítiques.
 • Treballadors en llocs d’alta seguretat.

 

¿Interès públic, interès vital o Interès legítim?

 

En concret, els següents interessos legítims:

 • Seguretat de les persones i actius en el si de les instal·lacions.
 • Control de el degut compliment per part dels treballadors de la seva prestació laboral, i de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 

Llavors es poden col·locar videocàmeres a qualsevol ubicació de les nostres instal·lacions?

No. Els sistemes de videovigilància, per definició, afecten drets fonamentals (com el de privacitat) de les persones sotmeses i la seva instal·lació i utilització han de tenir-los molt en compte.

Posant dos exemples extrems: una càmera (visible) situada en un menjador, o una càmera (oculta) en un servei públic, poden ser o no admissibles, depenent de les circumstàncies concretes de cada cas.

En l’àmbit del control laboral, la jurisprudència i resolucions de l’AEPD han anat concretant determinats llocs localitzats en el “lloc de treball” en què preval el dret a la intimitat dels treballadors. En aquests llocs no es poden instal·lar càmeres de vídeo. Dependències dedicades a menjador, lavabos, vestuaris, dutxes, taquilles. En conseqüència, en aquests llocs no seria admissible en general la ubicació permanent de càmeres (cosa diferent seria la ubicació fins i tot oculta d’una càmera, davant sospites fundades que així es podrà enxampar amb les mans a la massa a un treballador concret).

 • Àrees de descans dels treballadors.
 • A sota de la taula dels treballadors.
 • Llocs on es reuneixin els representants dels treballadors.

 

Com és el termini de retenció d’imatges? Què cal fer a terme d’aquest termini?

La nova LOPD regula expressament, per primera vegada:

 1. Que les imatges han de conservar-se només durant 30 dies (excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d’actes il·lícits o delictes).
 2. No és aplicable a aquests tractaments l’obligació de “bloqueig”, és a dir, transcorreguts aquests 30 dies han de ser directament suprimides o esborrades.

És a dir, la nova LOPD “legalitza” la pràctica que és habitual avui en general de les empreses, de gravar en bucle sobre el mateix suport durant períodes de 30 dies, esborrant les imatges més antigues a mesura que es tornen a gravar noves imatges.

 

L’expertesa de Segur-Mon és tenir cura de la teva empresa a tots els seus efectes i si és necessari posar càmeres dissuasòries de possibles delictes o bé de control d’accés per als treballadors, podem ajudar-te. Consulta els nostres tècnics sense compromís.

A què obliga la normativa de control horari dels treballadors a les empreses?

A què obliga la normativa de control horari dels treballadors a les empreses?

Amb l’entrada en vigor, el passat mes de març, del decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses estan obligades a tenir un estricte control del registre d’entrades i sortides dels seus treballadors.

D’entre l’obligatorietat que crea aquesta llei a les empreses està la garantia de que porten un registre diari de les jornades on s’incloura l’horari exacte de inici i finalització de la jornada de feina de cada una de les persones que treballen per l’empresa, sense que això signifiqui un perjudici en la flexibilitat horaria que s’estableixi.

Així que, amb l’entrada en vigor d’aquesta llei, totes les empreses han de disposar i de implementar la forma en que controlar aquest horari dels seus treballadors.

A més de portar aquest resgistre i control, les empreses també estan obligades a tenir guardada aquesta relació dels horaris d’entrada i sortida durant els següents 4 anys, subjectes a qualsevol inspecció per part de Treball.

A Segurmon som molt conscients del difícil maneig de garantir el registre diari de les jornades de treball dels treballadors, sobretot per la petita empresa. Per aquest motiu posem a la disposició dels nostres clients diferents sistemes de control horari.

Sistemes de control horari basats en el núvol

Oferim softwares de gestió de control horari que estan basats en disposar de l’accessibilitat de les dades al núvol. És una forma còmoda, flexible i de facil adaptació pels empresaris, pero sobretot pels treballadors.

Aquest sistema és un dels més econòmics per les empreses ja que no han d’adquirir cap llicència, sinó que només han de pagar una tarifa mensual o anual per poder fer ús d’aquest software. A Segurmon els hi facilitem passar d’un model de “compra” de software a un model de “lloguer” d’aquest, fet que evitar haver de realitzar elevades inversions.

L’aplicació del sistema de control horari basat en el núvol s’adapta a les noves necessitats de l’empresa a mesura que van sorgint, amb l’opció de contractar noves funcionalitats i adquirir nous recursos. Això també permet que es pugui accedir a l’aplicació des de qualsevol part del món, fet que resulta especialment útil en el cas dels empleats que han de viatjar per temes de feina.

Un sistema disponible les 24 hores del dia

Una de les avantatges més agraides per l’empresa és que en trobar-se al núvol, el negoci pot accedir al software durant les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, gràcies al fet que l’aplicació es troba allotjada en centres de dades que garanteixen una altíssima fiabilitat.

En definitiva, a Segurmon oferim aquest fàcil sistema per a l’empresari, que l’ajuda i l’agilitza la feina diària d’altes i baixes dels treballadors, la detecció de l’absentisme, la instal·lació i configuració dels registres i té la possibilitat de treballar sense connexió. Aquests són alguns dels avantatges que ofereix aquest sistema de control horari.

Si vols tenir més informació sobre el sistema de control horari al núvol sol·licita’ns informació  sense cap compromís o truca a les nostres oficines.

Com garantir la seguretat de la teva empresa o negoci

Com garantir la seguretat de la teva empresa o negoci

Per a un empresari, el seu negoci és alguna cosa més que un espai on ha d’anar a treballar. L’empresa es converteix en un lloc on atresora material, diners o documentació vital per al bon funcionament de l’empresa, per al seu èxit o fins i tot per la supervivència d’un negoci.

En ocasions protegir l’empresa es converteix en un element essencial que cal  tenir en compte i a Segurmon portem més de 30 anys treballant per la seva seguretat. En aquest article volem oferir-te les últimes novetats i serveis dels que disposem perquè la teva empresa estigui protegida el màxim possible.

Sistemes de vídeo-vigilància amb la possibilitat d’incorporar CCTV

Són un element clau per garantir la seguretat de la teva empresa perquè et proporcionen la seguretat de vigilar en tot moment les teves dependències.

Un negoci té la capacitat de tenir un major control de les seves instal·lacions si incorpora un sistema de càmeres de vídeo-vigilància que informin en tot moment del que està passant i de qui hi està accedint.

Amb el sistema de càmeres de seguretat, l’empresa pot tenir el control a distància d’aquestes càmeres i permet controlar-les per fer zoom o apropar les imatges, modificant així la visió i les imatges que arriben. El negoci pot tenir en tot moment el control mitjançant un circuit tancat de televisió, amb ordinadors per garantir la màxima vigilància.

Les empreses també poden disposar del sistema CCTV (Closed Circuit Television)amb la possibilitat de visualitzar les càmeres, a distancia, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquest sistema està format per una càmera, o més, de vigilància connectades a un o més monitors que reprodueixen las imatges i que es poden derivar a vídeos o ordinadors.

Actualment els CCTV es poden dirigir des d’una sala de control, remotament, de tal forma que l’operari pot canviar l’orientació de les càmeres, fer zoom i realitzar diferents operacions telemàticament.

Els sistemes més sofisticats poden incorporar visió nocturna, operacions assistides per ordinador i detecció de moviment, el que permet posar el sistema en alerta quan algú es mou davant les càmeres. La qualitat de les imatges que actualment tenen els sistemes fan que siguin uns del més eficients a l’hora de controlar dependències.

 

Sistemes anti-furts: la solució ideal per als comerços

A Segurmon disposem d’un dels sistemes més avançats del mercat, ideal per persuadir als “cacos” de realitzar furts en botigues o magatzems.

El sistema és ben simple; en el moment en el que es detecta el lladre, el sistema s’acciona i propaga la boira, una barreja d’aigua i glicol de propilè que s’evapora transformant-se en boira “seca” totalment inofensiva i inoqua, i, en només uns segons, la visibilitat és totalment nul·la.  El Fluid de Boira Extra Protect s’instala a través d’uns  canons que poden estar completament ocults, però també es poden exhibir, deixant-los a la vista, i així enviar un missatge molt clar i persuasiu als lladres.

A Segurmon instal·lem El Fluid de Boira Extra Protect, un dels sistemes de seguretat més avançats del mercat.

 

Les alarmes, el millor sistema de persuasió

L’alarma és el millor element de seguretat passiva, és a dir, alerten i prevenen situacions no desitjades, evitant possibles problemes.

Amb les instal·lacions d’alarmes des de fa més de 30 anys, a Segurmon hem aconseguit prevenir i garantir la seguretat dels nostres clients.

Desenvolupen projectes i instal·lacions a mida de les necessitats de les empreses i ho fem analitzant paràmetres com els accessos a les empreses, l’extensió del negoci, de forma que assessorem en l’alarma que millor s’ajusta a l’hora de garantir la màxima seguretat.

Amb el sistema d’alarmes que instal·lem a Segurmon, els nostres clients poden estar

sempre connectats a la central d’alarmes i així tenir una resposta immediata a l’alerta rebuda. A més, tots els nostres sistemes d’alarmes es poden complementar amb altres de video-vigilància o control d’accessos, i d’altres que també estudiarem i li recomanarem la seva implementació si considerem que són necessaris.

A Segurmon et podem assessorar sobre quin és el millor sistema de seguretat que pots instal·lar a la teva empresa o negoci, així que deixat aconsellar i contacta amb nosaltres sense cap compromís

Avantatges de tenir el control horari de la teva empresa al núvol

Avantatges de tenir el control horari de la teva empresa al núvol

Després de l’entrada en vigor de la llei de control horari que obliga a les empreses a tenir un registre de la jornada de tots els seus treballadors, són moltes les opcions que han sorgit per tal de facilitar a les empreses el procés de registre i emmagatzematge de les dades dels seus empleats.

Una de les opcions escollida per moltes empreses és l’ús del núvol com a sistema de control horari.

Anem a veure les seves principals funcionalitats i característiques:

Més econòmic i flexible

Els softwares de gestió de control horari basats en el núvol ofereixen més accessibilitat, adaptació i flexibilitat pels empresaris, però sobretot pels treballadors.

En primer lloc, aquesta opció acostuma a ser la més econòmica, donat que les empreses no han d’adquirir cap llicència, sinó que només han de pagar una tarifa mensual o anual per poder fer ús d’aquest software.

En aquest sentit, normalment les empreses passen d’un model de “compra” de software a un model de “lloguer” d’aquest. També el rellotge que permetrà als treballadors fitxar passa a ser “llogat”, fet que evitar haver de realitzar elevades inversions.

A més, l’aplicació s’adapta a les noves necessitats de l’empresa a mesura que van sorgint, amb l’opció de contractar noves funcionalitats i adquirir nous recursos. Això també permet que es pugui accedir a l’aplicació des de qualsevol part del món, fet que resulta especialment útil en el cas dels empleats que han de viatjar per temes de feina.

Major fiabilitat i menys necessitat de manteniment

Per altra banda, gràcies a les constants actualitzacions que es realitzen de forma automàtica, les empreses no han d’invertir en recursos humans ni tecnològics per tal de mantenir l’aplicació. Les còpies de seguretat i altres tasques de manteniment no necessiten personal específic per dur-les a terme i, per tant, no és necessari invertir en el seu manteniment.

A més, aquest software es troba disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana de manera ininterrompuda, gràcies al fet que l’aplicació es troba allotjada en centres de dades que garanteixen una alta fiabilitat.

El sistema de control horari de SEGUR-MON

El sistema de control horari de SEGUR-MON basat en el núvol ofereix més facilitats sense necessitat d’inversions inicials ni permanència per a la teva empresa.

Aquest compta amb una sèrie de característiques que facilitaran la feina de l’empresari, especialment de les petites empreses. Altes i baixes dels treballadors i treballadores, detecció de l’absentisme, instal·lació i configuració i possibilitat de treballar sense connexió són alguns dels avantatges que ofereix aquest sistema de control horari.

Si vols saber més sobre aquest sistema entra aquí o sol·licita’ns més informació a través del nostre formulari de contacte o trucant a les nostres oficines.

Les conseqüències de la nova llei de control horari 

Les conseqüències de la nova llei de control horari 

Probablement has sentit a parlar de les noves sancions implementades en el control horari de les empreses. Però, què suposa exactament aquest canvi per als treballadors i per als empresaris?

El passat 12 de maig va entrar en vigor el registre de jornada a través d’un decret llei aprovat pel Govern socialista al mes de març (Decret Llei 8/2019).

Objectius del Decret Llei 8/2019

Amb aquesta nova legislació es pretén lluitar contra la precarietat laboral, garantint el registre diari de les jornades dels treballadors i treballadores, el qual inclou l’hora concreta d’inici i de finalització de la jornada laboral.

El que vol aquesta nova llei és, no només realitzar un control de les entrades i sortides, sinó sobretot de les hores extres i complementàries que realitzin els treballadors.

Així mateix, els experts asseguren que aquesta nova legislació tindrà com a conseqüències canvis organitzatius, millores en els ingressos públics i un augment de les denúncies per abusos laborals.

Què diu la Llei sobre el control horari?

La Llei de control horari no especifica de quina manera les empreses han de realitzar el registre d’entrades i sortides dels seus empleats. En funció del tipus de companyia, aquest control es pot realitzar d’una manera o una altra, però és obligatori que totes el realitzin i el documentin.

Així, els empresaris s’han de comprometre a definir com es realitza el control horari i a informar els seus treballadors per tal que el portin a terme. Aquest registre és diari i ha d’incloure tant l’hora d’entrada com l’hora de sortida.

Els treballadors i treballadores, així com els representants sindicals de les empreses, han de rebre cada mes la relació d’hores ordinàries i extraordinàries realitzades. A més, aquest registre de control horari s’haurà de guardar durant almenys quatre anys i haurà d’estar a disposició de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, si aquestes ho requereixen.

Conseqüències per a les empreses

En primer lloc, totes les empreses han d’haver encetat els tràmits per incorporar el registre de jornada. En el cas que no ho hagin fet, ni estiguin en el procés de fer-ho, poden rebre una sanció greu, que oscil·laria entre els 626 i 6.250 euros.

A més, en el cas dels treballadors que estiguin contractats a jornada parcial, si Inspecció de Treball no identifica cap registre o s’ha excedit el nombre d’hores complementàries, el seu contracte es convertirà en un contracte a jornada completa a l’instant.

La Llei estableix que és l’empresari sobre qui recau la responsabilitat de realitzar un registre diari, guardar les dades durant quatre anys i posar-los a disposició dels treballadors, del comitè d’empresa i d’Inspecció de Treball.

El perquè d’aquesta nova Llei

Fins a un 53% dels ocupats assegura que treballa més de 40 hores setmanals. A Espanya es fan 2,36 milions d’hores extres a la setmana que finalment no es paguen ni es compensen amb hores de descans.

Amb la implementació d’aquesta nova normativa, des del govern s’espera que aquesta representi una resposta a totes les hores extres que no s’acaben pagant i que poden acabar generant més ocupació.